دروغگو

کشته شدن مادر و کودک

72 کشته

*تقلب*

زیر پا گذاشتن قانون

پایمال کردن حق مردم

ندیده گرفتن میزان که رأی ملت است

قتل و غارت و آدمکشی و آتش سوزی و …

بازم بگم … بگم

یادتان هست؟

اگه ذره ای انصاف در وجودشان بود …

 

میرحسین در مناظره تاریخی:

اگه قانون رو قبول نداری نباید خلافش عمل کنی، باید از طریق قانونی اصلاحش کنی.

اما همین میرحسین هنوز رأی گیری ادامه داره اعلام می کنه من برنده ام، طبق کدوم عرف و شرع و عقل و قانون و … نمی دونم.

فردای انتخابات که معلوم میشه برنده نیست، هنوز شکایتی نکرده که حداقل بتونه بگه ما از راه قانونی عمل کردیم، نشد؛ راه می افته تو خیابونا به عربده کشی و …

شرف، انسانیت، وجدان، قانون ؟؟؟؟؟

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید