گزارش لحظه به لحظه تجمع امروز مردم مشهد در مقابل کنسولگری عربستان

امروز – جمعه 27 اسفند 89 – حدود ساعت 6 بعدازظهر تجمعي مردمي در مقابل كنسولگري عربستان در مشهد با برپايي نماز جماعت مغرب و عشا برگزار شد.
6:30 – در اين تجمع سرودهاي حزب الله پخش مي شد و پرچمهاي حزب الله، جمهوري اسلامي ايران و بحرين در اهتزاز بود.
6:36 – بلوار سجاد كه كنسولگري در آن قرار دارد به علت ازدحام جمعيت بسته شده بود.
6:39 – دكتر قاضي زاده نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي در اين تجمع حاضر شد و به سخنراني پرداخت.
6:52 – دكتر قاضي زاده گفت: كاري كه دولت عربستان در بحرين كرد مانند كار مبارك در بستن گذرگاه رفح بود.
6:56 – نماينده مردم مشهد در مجلس افزود: عربستان منشاء جاسوسي در كشورهاي اسلامي است.
6:57 – دكتر قاضي زاده ادامه داد: بايد معلوم شود كه حمايت كننده تفكرهاي تندروانه، طالبان و وهابيگري در منطقه كيست. عربستان امروز از وهابيت و تفكرات تندروانه حمايت مي كند.
6:58 – در اين هنگام شعارهاي “مرگ بر آل سعود” و “مرگ بر آمريكا” از سوي مردم تجمع كننده سر داده شد.
6:59 – در ادامه دكتر قاضي زاده گفت: من به برادرانمان در عربستان و بحرين ميگويم كه حق بدون مبارزه و جانبازي و استقامت به دست نخواهد آمد. بدون ايستادگي آزادي در پرتو اسلام به دست نخواهد آمد.
7:01 – پس از پايان سخنراني دكتر قاضي زاده، مردم شعارهاي “مرگ بر آل سعود”، “سلفي وهابي ننگت باد ننگت باد” سر ميدادند.
7:02 – نارنجكهاي دستي به سمت كنسولگري عربستان پرتاب شد و دود از اين ساختمان به هوا برخاست.
7:05 – پرتاب پي در پي كوكتل مولوتف به ساختمان كنسولگري عربستان موجب آتش گرفتن آن و شكستن شيشه هاي ساختمان شده است.
7:07 – مردم شعار دادند: “مي كشم مي كشم آن كه برادرم كشت”.
7:08 – نيروي انتظامي سعي در متفرق كردن مردم داشت.
7:09 – همچنان كوكتل مولوتف به سوي ساختمان كنسولگري پرتاب ميشد.
7:13 – نيروي انتظامي با نيروهاي موتورسوار خود به جمعيت حمله كرد و با پرتاب گاز اشك آور سعي در متفرق كردن مردم داشت.
7:18 – مردم شعار مي دادند: “سفارت سعودي تعطيل بايد گردد.” و “سفير اسرائيلي اخراج بايد گردد.”
7:30 – در پايان مردم با يورش به ساختمان كنسولگري توانستند پرچم بحرين را بر فراز كنسولگري عربستان به اهتزاز درآورند.

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید