برچسب مطالب ‘اقتصادی’

مجازات مفسد اقتصادی از دیدگاه امام علی ع


1- 35 ضربه شلاق در روز جمعه در ملا عام. 2- گرداندن در بازار و معرفی به نام مفسد اقتصادی 3- مصادره اموال و بر گرداندن آنها به صاحبان اصلی. 4- ابن هرمه در زندان میماند و امر بر او مشکل گرفته میشود . 5- پای اورا در زندان ببندتا نتواند راه برود وفقط در […]