برچسب مطالب ‘امام علی’

مجازات مفسد اقتصادی از دیدگاه امام علی ع


1- 35 ضربه شلاق در روز جمعه در ملا عام. 2- گرداندن در بازار و معرفی به نام مفسد اقتصادی 3- مصادره اموال و بر گرداندن آنها به صاحبان اصلی. 4- ابن هرمه در زندان میماند و امر بر او مشکل گرفته میشود . 5- پای اورا در زندان ببندتا نتواند راه برود وفقط در […]

مرگ


در ميان خانواده‌اش افتاده، با چشم خود مي‌بيند و با گوش مي‌شنود و با عقل درست مي‌انديشد که عمرش را چطور تباه کرده و روزگارش را چگونه سپري؟ به ياد ثروت‌هايي که جمع کرده مي‌افتد. همان ثروت‏هايي که در جمع‌آوري آنها چشم بر هم گذاشته و از حلال و حرام و شبهه‌ناک گرد آورده! تا […]