برچسب مطالب ‘امام’

جان را هوای از قفس تن پریدن است


یه غزل زیبا از امام خامنه‌ای دل را ز بی خودی سر از خود رمیدن است جان را هوای از قفس تن پریدن است از بیم مرگ نیست که سرداده ام فغان بانگ جرس ز شوق به منزل رسیدن است دستم نمی‌رسد که دل از سینه برکنم باری علاج شکر گریبان دریدن است شامم سیه‌تر […]

خط امام


خط امام یک مفهوم ایدئولوژیک است نه ژنتیک!ختم کلام

آقا