برچسب مطالب ‘بسیج’

جیره‌خوارها


اینها بسیجی‌های دوران امام(ره) نیستن، اینها اونهایی نیستن كه موسوی همه‌ی خوبی‌شون رو مصادره كرد و با امروز بسیج مقایسه كرد! اینها همین‌ها هستند! بسیجی‌های دهه 80 كه وقتی آقای موسوی توی گالری داشت نقاشی می‌كشید و وقتی خاتمی داشت توی كاخ چرت می‌زد و وقتی كروبی داشت 200 میلیونش رو می‌شمرد  زیر آفتاب می‌سوختن […]