برچسب مطالب ‘خاطره’

10 اسفند


دیروز چندتا از رفقا رفته بودند به خیابانهایی که معمولاً این جلبکها شلوغ می کردند (البته در مشهد).خبر گرفتم ازشان که چه خبر است و اوضاع چطور است؟گفتند: “اینها ما را سر کار گذاشته اند، نه جلبکی هست و نه حتی مأمور امنیتی”.میگفتند: “حتی 4 5 نفر هم نیامدند دلمان خوش باشد.”و میگفتند: “کم مانده […]

رأی باطله


مشهد، شعبه ای در یک دبیرستان در خیابان مطهری شمالی حدود 6هزار رأی جمع شده بود، یکی از شعبه های مهم در مشهد به حساب میومد. از شعبه هایی بود که همه کاندیداها نماینده داشتند. رأی ها شمرده شد. حدود 5هزار رأی احمدی نژاد کمی بیش از 800 رأی میرحسین صد و چند رأی رضایی […]