برچسب مطالب ‘خمینی’

یک بام و دو هوا


بعضی آقایان به خاطر شعارهای مردم در مقابل سیدحسن مصطفوی و جلوگیری از سخنرانی وی (که دلیل آن هم کاملاً مشخص است) شروع به انتقاد و تخریب و تقبیح و … کردند، حتی بعضی از مراجع (آن طور که در خبرها بود) شروع به انتقاد از این اقدام مردم کردند. تا اینجای کار را داشته […]

خط امام


خط امام یک مفهوم ایدئولوژیک است نه ژنتیک!ختم کلام