برچسب مطالب ‘شعر’

پس کجاست؟


پس کجاست؟ چند بار خرت و پرت های کیف باد کرده را زیر و رو کنم: پوشه مدارک اداری و گزارش اضافه کار و کسر کار کارت های اعتبار کارت های دعوت عروسی و عزا قبض های آب و برق و غیره و کذا برگه حقوق و بیمه و جریمه و مساعده رونوشت بخشنامه های […]

بیت الغزل معرفت


… در مقامی که به یاد لب او می‌نوشند سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش … شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش

جان را هوای از قفس تن پریدن است


یه غزل زیبا از امام خامنه‌ای دل را ز بی خودی سر از خود رمیدن است جان را هوای از قفس تن پریدن است از بیم مرگ نیست که سرداده ام فغان بانگ جرس ز شوق به منزل رسیدن است دستم نمی‌رسد که دل از سینه برکنم باری علاج شکر گریبان دریدن است شامم سیه‌تر […]

سلام


راهي است راه عشق كه هيچش كناره نيست آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست هرگه كه دل به عشق دهي خوش دمي بود در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست او را به چشم پاك توان ديد چون هلال هر ديده جاي جلوه آن ماه پاره نيست