برچسب مطالب ‘عبدالمالک’

بیانیه شماره 19 میرحسین موسوی در رابطه با اعدام عبدالمالک ریگی


مطلع شديم امروز بار ديگر يكي از شهروندان كه در راه آزادي اين مرز و بوم گام برمي داشت جان عزيزش را به چوبه دار سپردند و ملت بزرگ ايران بايد بداند اعدام برادر عزيز شهيد عبدالمالك ريگي به خاطر حمايت او از جنبش سبز مردم تهران بود چرا كه او در بيانيه اي در […]