برچسب مطالب ‘قیصر امین پور’

پس کجاست؟


پس کجاست؟ چند بار خرت و پرت های کیف باد کرده را زیر و رو کنم: پوشه مدارک اداری و گزارش اضافه کار و کسر کار کارت های اعتبار کارت های دعوت عروسی و عزا قبض های آب و برق و غیره و کذا برگه حقوق و بیمه و جریمه و مساعده رونوشت بخشنامه های […]