برچسب مطالب ‘مناسبت’

مناسبت


10 اسفند: راهپیمایی به مناسبت تولد میرحسین موسوی از میدان امام حسین تا میدان آزادی 24 اسفند ـ راهپیمایی به مناسبت ختنه سوران میرحسین موسوی از میدان آزادی تا ابتدای جاده چالوس به نقل از محمد سرشار!