برچسب مطالب ‘میرحسین’

10 اسفند


دیروز چندتا از رفقا رفته بودند به خیابانهایی که معمولاً این جلبکها شلوغ می کردند (البته در مشهد).خبر گرفتم ازشان که چه خبر است و اوضاع چطور است؟گفتند: “اینها ما را سر کار گذاشته اند، نه جلبکی هست و نه حتی مأمور امنیتی”.میگفتند: “حتی 4 5 نفر هم نیامدند دلمان خوش باشد.”و میگفتند: “کم مانده […]

مناسبت


10 اسفند: راهپیمایی به مناسبت تولد میرحسین موسوی از میدان امام حسین تا میدان آزادی 24 اسفند ـ راهپیمایی به مناسبت ختنه سوران میرحسین موسوی از میدان آزادی تا ابتدای جاده چالوس به نقل از محمد سرشار!

بیانیه شماره 19 میرحسین موسوی در رابطه با اعدام عبدالمالک ریگی


مطلع شديم امروز بار ديگر يكي از شهروندان كه در راه آزادي اين مرز و بوم گام برمي داشت جان عزيزش را به چوبه دار سپردند و ملت بزرگ ايران بايد بداند اعدام برادر عزيز شهيد عبدالمالك ريگي به خاطر حمايت او از جنبش سبز مردم تهران بود چرا كه او در بيانيه اي در […]