برچسب مطالب ‘نهج البلاغه’

مرگ


در ميان خانواده‌اش افتاده، با چشم خود مي‌بيند و با گوش مي‌شنود و با عقل درست مي‌انديشد که عمرش را چطور تباه کرده و روزگارش را چگونه سپري؟ به ياد ثروت‌هايي که جمع کرده مي‌افتد. همان ثروت‏هايي که در جمع‌آوري آنها چشم بر هم گذاشته و از حلال و حرام و شبهه‌ناک گرد آورده! تا […]