برچسب مطالب ‘کروبی’

دلیل


من هم در فضای سایبر و هم رودررو، زیاد صحبت کرده ام با سبزها، اما تا به حال دلیل نشنیدم از ایشان برای این همه آشوب و بلوا. حداکثر و خوش بینانه اش چند تا تحلیل بوده، که بر اساس چند تا شاید و امای دیگر به یک نتیجه دلخواه آنان رسیده. بر اساس چنین […]

رأی باطله


مشهد، شعبه ای در یک دبیرستان در خیابان مطهری شمالی حدود 6هزار رأی جمع شده بود، یکی از شعبه های مهم در مشهد به حساب میومد. از شعبه هایی بود که همه کاندیداها نماینده داشتند. رأی ها شمرده شد. حدود 5هزار رأی احمدی نژاد کمی بیش از 800 رأی میرحسین صد و چند رأی رضایی […]

بدا به حال روس


حكايت كوتاه آمدن سران فتنه از راهپيمايي سالگرد انتخابات، شباهت زيادي به اين حكايت فتحعلي شاه قاجار دارد: فتحعلی شاه پیش از امضا نمودن قرارداد ترکمنچای، درباریان را به نزد خویش فراخواند. آنگاه با اعتماد به نفسی مثال زدنی گفت اگر شمشیر شاهنشاهی ام را از غلاف سمت راست بیرون کشم چه می شود؟ همه […]

لیست کامل اسامی کشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات


ضمن احترام به روح كشته شدگان واقعي حوادث اخير، عليرضا بهشتي در مصاحيه با بي بي سي ليست جديدي از شهداي سبز، محل شهادت و دفن پنهاني آنها را افشا كرد؛ ترانه موسوی محسن ايماني ندا آقا سلطان اصغر ترقه سيد چنگيز رائول گونزالس منيژه بيگم آغامحمدخان قاجار تِنگيل مسعود شصت چي هابيل بيا باهم […]