برچسب مطالب ‘linux’

۷ راه اطلاع از مدت روشن بودن سیستم


اگر کاربر لینوکس هستید با ۴ راه و در صورتی که از ویندوز استفاده می‌کنید با ۳ راه برای اطلاع از Up Time یا مدت روشن بودن سیستم آشنا خواهید شد.