برچسب مطالب ‘technical’

نکاتی از سبک‌های خوب برنامه نویسی


گرچه نکات از یک کتاب قدیمی گرفته شده‌اند اما به شدت کاربردی و به دردبخور هستند.