Tag: زبان

  • آموزش زبان آلمانی!

    آموزش زبان آلمانی!

    به تازگی یک پادکست آموزش زبان آلمانی پیدا کردم. آموزش دهنده‌ها یک پسر آمریکایی و یک دختر آلمانی هستند. البته برای دیدن متن مکالمه‌ها نیاز به داشتن اکانت پولی هست.